פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Domains

Domain registration, transfers, etc

 Finance

Financial issues

 DNS

Domain Name Services, zones, transfer, etc.

 Hosting

Hosting queries

 Legal

Legal issues